Riječki suveniri

Morčići, suveniri “Šta da?”,  naljepnica “Volim grad koji teče “, zvončari ili kišobrani  samo su neki od suvenira našega grada. Ipak najoriginalnijji i najpoznatiji  riječki suvenir i  Riječanima prva asocijacija na naš grad je Morčić. Provjerili smo kakva je ponuda suvenira i što stranci iz Rijeke odnose doma...
 

Kategorija