Rijeka je proglašena jednim od Europskih gradova sporta za 2022. godinu