Studentska ambulanta postala i sportska

Studentska ambulanta smještena u paviljonu 1 na Kampusu je postala i sportska. Riječ je o ambulanti do sad smještenoj u Dvorani mladosti a koja je prelaskom u ovaj prostor postala dostupna i sportašima s invaliditetom.

VLADIMIR MOZETIČ, ravnatelj Doma zdravlja PGŽ

U zadnje 2 godine koliko postoji sportska ambulanta u Dvorani mladosti godišnje je napravljeno preko 2000 pregleda i pokazalo s,e ne samo u broju pregleda već i u rezultatima i komunikaciji našeg medicinskog tima kako s djecom tako i sa roditeljima I klubovima , da postojanje sportske ambulante definitivno pridonosi kvaliteti zdravstvene zaštite sportaša 

U sportskoj ambulanti naglašavaju kako im je izrazito važna komunikacija s trenerima i roditeljima u svrhu iznalaženja najboljeg sporta za svakog mladog sportaša. U dvije godine rada ambulante PGŽ je program sufinancirala s nešto više od 460 000 kuna, a po ukupnim izdacima za sport na samom je vrhu u državi.

TON: MARKO BORAS MANDIĆ, zamjenik župana Primorsko-goranske županije

Samo preko zajednice sportova to je 4 milijuna kuna i onda još 4 milijuna na razne projekte i ono što trebamo definitivno istaknuti to su sva ona ulaganja u sportsku infrastrukturu dakle tu su dvorane, regionalni projekt na Platku kojeg nudimo ne samo sportašima nego i rekreativcima 

Planom organizacije rada ambulante za sad je predviđen jedan termin za sportaše i to prvi ponedjeljak u mjesecu u popodnevnoj smjeni od 13 sati, a ako se ukaže potreba u planu je otvaranje još jednog termina.
 

Kategorija