Studij farmacije u Rijeci

Na jesen bi, u sklopu Medicinskog faluteta, trebao krenuti studij farmacije. Rijeka se tako još više okreće toj profitabilnoj industriji

Kategorija