Udruga Vida

Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka je kroz projekt Timun pokrenula inicijativu za zapošljavanje bivših ovisnika.

Kategorija