Većina riječkih građevina sigurna je od potresa

Većina riječkih građevina sigurna je od potresa, još su krajem 60-tih uspostavljeni novi građevinski standardi

Kategorija