Veliko srce Crikvenice

Cijela Crikvenica ujedinila se u pomoći obiteljima koje su u tom gradu pronašle utočište nakon potresa!

Kategorija