Viškovo: Jednokratna godišnja novčana pomoć starijim osobama

Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života jedan je od osnovnih strateških ciljeva Općine Viškovo. U tom smislu, a svjesni činjenice da brojni umirovljenici imaju niske mirovine, da su na granici siromaštva, da im je adekvatna zdravstvena zaštita nerijetko financijski nedostupna, da im nedostaje kvalitetna institucionalna i izvaninstitucionalna skrb, Općina Viškovo odlučila je donijeti Odluku o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama za što je u Proračunu osigurano milijun kuna. Odluka je u završnoj fazi pripreme prije savjetovanja s javnošću i upućivanja Općinskom vijeću na usvajanje.

 

„Moja vizija demokratski razvijene i socijalne Hrvatske, pa tako i Viškova, temelji se, među ostalim, na društvu jednakosti i jednakih mogućnosti, pravednosti i ravnopravnosti, na brizi za starije i nemoćne. Upravo ovo potonje treba ne samo javno zagovarati nego i činiti sve na izgradnji socijalno pravednog i kohezivnog društva. Da je riječ o zaista konkretnom potezu, pokazuje i činjenica da je u proračunu za ovu godinu osigurano milijun kuna za provođenje Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama.“ rekla je općinska načelnica Sanja Udović koja će podnijeti formalni prijedlog Općinskom vijeću.

Pravo na jednokratnu godišnju pomoć imat će osobe s navršenih 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Viškovo najmanje 5 godina prije dana podnošenja zahtjeva. Pravo na pomoć moći će ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Ovisno o mjesečnom prihodu, visina pomoći kretat će se od 400 do 1000 kuna. Svi kriteriji kao i način ostvarivanja prava iz Odluke bit će poznati najesen kada Odluka prođe i formalnu proceduru usvajanja.

Kategorija