Vlada usvojila mjere za pomoć sportu

Predviđenim mjerama navedeni dionici će za svoje radnike koji će biti definirani samim pozivom, a koji imaju ugovor o radu, moći zatražiti naknadu za plaće u iznosu do 3.250 kuna za mjesec ožujak te do 4.000 kuna za mjesec travanj i svibanj.

Kako bi se krenulo u što hitniju realizaciju donesenih mjera Vlada RH je u hitnu proceduru u Hrvatski sabor uputila Zakon o dopunama Zakona o sportu kojim će se regulirati usvojene mjere.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojene su mjere za pomoć sektoru sporta, koji je kao i mnoga druga područja djelovanja, također pogođen epidemijom koronavirusa. Naime, Odlukom Stožera za civilnu zaštitu od 19. ožujka 2020. godine između ostaloga zabranjena su i sva sportska događanja i aktivnosti te se time sektor sporta u ovom razdoblju našao u iznimno teškoj situaciji i bez mogućnosti ostvarivanja prihoda putem članarina, sponzora i drugih izvora. Također, s obzirom na obustavu svih športskih natjecanja u pitanje je dovedena i regularnost tekuće, ali i nadolazeće sezone, te su ova oba pitanja definirana danas Zaključkom Vlade RH.

Kako bi se dala maksimalna podrška očuvanju radnih mjesta u sektoru sporta koji je iznimno značajan za Republiku Hrvatsku, usvojene su mjere financijske pomoći sportskim organizacijama. Predviđenim mjerama navedeni dionici će za svoje radnike koji će biti definirani samim pozivom, a koji imaju ugovor o radu, moći zatražiti naknadu za plaće u iznosu do 3.250 kuna za mjesec ožujak te do 4.000 kuna za mjesec travanj i svibanj. Za provedbu mjera zadužen je Središnji državni ured za sport, a planira se obuhvatiti oko 3.000 korisnika za što je prenamjenom sredstava koja su bila rezervirana za natječaje, ali koji su u ovim izvanrednim okolnostima obustavljeni, osigurano 40 milijuna kuna. Svi obustavljeni natječaji, ukoliko će to dozvoljavati okolnosti i biti sredstava, bit će ponovno aktivirani nakon završetka epidemije koronavirusa.

Kako bi se krenulo u što hitniju realizaciju donesenih mjera Vlada RH je nakon današnje sjednice u hitnu proceduru u Hrvatski sabor uputila Zakon o dopunama Zakona o sportu kojim će se regulirati usvojene mjere. Nakon usvajanja Zakona u Hrvatskom saboru raspisat će se poziv i krenuti s isplatom naknada, a svi korisnici koji će zadovoljavati propisane uvjete svoje prijave će moći ostvariti putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za šport.

Osim mjera o financijskoj pomoći, Zakonom o dopunama Zakona o sportu dopunit će se i članak 61. koji propisuje donošenje propozicija i sustava natjecanja na način kako bi svi sustavi natjecanja bili regularni i provedeni u skladu sa Zakonom u vrijeme posebnih okolnosti u kojima se trenutačno nalazimo.