VINARIJA MATIJAŠIĆ

Matijašić tradicionalno se bavi proizvodnjom vina i drugih autohtonih poljoprivrednih proizvoda. U zadnjih godina spojili su proizvodnju sa turizmom na selu. Isključivo sami rade na imanju i postižu vrhunske rezultate na međunarodnim i domaćim izložbama vina.

Matijašić tradicionalno se bavi proizvodnjom vina i drugih autohtonih poljoprivrednih proizvoda. U zadnjih godina spojili su proizvodnju sa turizmom na selu. Isključivo sami rade na imanju i postižu vrhunske rezultate na međunarodnim i domaćim izložbama vina.

Matijašić tradicionalno se bavi proizvodnjom vina i drugih autohtonih poljoprivrednih proizvoda. U zadnjih godina spojili su proizvodnju sa turizmom na selu. Isključivo sami rade na imanju i postižu vrhunske rezultate na međunarodnim i domaćim izložbama vina.