Više od 100 harmonikaša zasvirat će na petom skupu armunikaši škole Nike Polesa

U Planetu Ri najavili smo harmonikaško događanje u Permanima