VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI

Najavljeni LNG terminal pored Omišlja na otoku Krku donosi više problema nego koristi, istaknuto je na javnoj raspravi održanoj u vijećnici grada Rijeke.

Najavljeni LNG terminal pored Omišlja na otoku Krku donosi više problema nego koristi, istaknuto je na javnoj raspravi održanoj u vijećnici grada Rijeke.

Najavljeni LNG terminal pored Omišlja na otoku Krku donosi više problema nego koristi, istaknuto je na javnoj raspravi održanoj u vijećnici grada Rijeke.