VIŠKOVO

Općina Viškovo koja Dan općine slavi 15. travnja organizirala je bogat program obilježavanja 25 godina osnivanja.

Općina Viškovo koja Dan općine slavi 15. travnja organizirala je bogat program obilježavanja 25 godina osnivanja.

Općina
Viškovo koja Dan općine slavi 15. travnja organizirala je bogat
program obilježavanja 25 godina osnivanja.