Pomoć starijim osobama u Viškovu

Projektom je, među ostalim, predviđeno zapošljavanje gerontodomaćica koje će pružati pomoć starijim sumještanima, uređenje prostora u kojem djeluje Udruga umirovljenika, organizacija tečaja informatike, rekreacijskih vježbi, škole plesa i kreativnih radionica itd. 

U Viškovu je predstavljen  EU projekt „Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga“. Prijavitelj projekta je Udruga umirovljenika Viškovo, a partner je Općina Viškovo.

Projekt je vrijedan nešto manje od 2 milijuna kuna i u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda. Projektom je, među ostalim, predviđeno zapošljavanje gerontodomaćica koje će pružati pomoć starijim sumještanima, uređenje prostora u kojem djeluje Udruga umirovljenika, organizacija tečaja informatike, rekreacijskih vježbi, škole plesa i kreativnih radionica itd. Sve projektne aktivnosti doprinijet će razvoju mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga i prevenirati marginalizacija i isključenost korisnika ovog programa, najavljeno je na predstavljanju projekta

Kategorija