VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR – RIJEKA 

Visoka poslovna škola PAR slavi 10 godina postojanja.

Visoka poslovna škola PAR slavi 10 godina postojanja.

Visoka poslovna škola PAR slavi 10 godina postojanja.