Volonteri

U Hrvatskoj volontira oko 10 posto građana, a dobra je vijest da se svake godine sve više građana uključuje u volontiranje.

U Hrvatskoj volontira oko 10 posto građana, a dobra je vijest da se svake godine sve više građana uključuje u volontiranje.

U Hrvatskoj volontira oko 10 posto građana, a dobra je vijest da se svake godine sve više građana uključuje u volontiranje.