Volontiranje na kulturnoj baštini

EPK 2020

epk slika

U Galeriji Kortil se 27. studenog 2019. u 19 sati otvara izložba Volontiranje na kulturnoj baštini. Ovu putujuću edukativnu izložbu organizira međunarodna organizacija European Heritage Volunteers Čiji je cilj promovirati volontiranje na kulturnoj i prirodnoj baštini. Izložba je dio projekta Rijeka EPK 2020, a čiji ju 18 velikih panoa s opisima projekata volontiranja na kulturnoj baštini u Hrvatskoj, Njemačkoj, Finskoj, Rusiji, Portugalu, Španjolskoj , Albaniji, Armeniji i Slovačkoj.