Vrijeme

Orkanska bura i snijeg čitavi dan stvara probleme na svim prometnicama prema Zagrebu i Dalmaciji.

Orkanska bura i snijeg čitavi dan stvara probleme na svim prometnicama prema Zagrebu i Dalmaciji.

Orkanska bura i snijeg
čitavi dan stvara probleme na svim prometnicama prema Zagrebu i Dalmaciji.