Za 75 učenika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač PGŽ priznato pravo na pomoćnika u nastavi

Na Kolegiju župana donijete su odluke koje proizlaze iz dopunjenog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima kojim je utvrđen način uključivanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja.

school-2051712_1920

 

Pravilnikom je utvrđeno da osnivač donosi odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika. Ovisno o teškoći djeteta, Odluka obavezno sadrži i razdoblje na koje se priznaje pravo i to u trajanju najdulje do četiri godine, kao i napomenu o tome može li učenik koristiti pravo na potporu zajedno s drugim učenikom/učenicima ili isključivo individualno.

Također je zadnjim izmjenama Pravilnika omogućeno roditeljima da iskažu primjedbu Ministarstvu na odluku o odbijanju prava na pomoćnika u nastavi, a dijelom je izmijenjen i postupak donošenja odluke o priznavanju prava na pomoćnika u nastavi na način da Ministarstvo daje suglasnost na donesenu Odluku, a ne kao do sada prije donošenja.

Sukladno utvrđenom i provedenom postupku za uključivanje pomoćnika u nastavi, na prijedlog stručnog povjerenstva pojedine školske ustanove, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva UO za odgoj i obrazovanje PGŽ, na Kolegiju župana donijeta je odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi za ukupno 75 učenika u 25 škola, među kojima je 59 učenika iz 19 osnovnih škola te 16 učenika iz 6 srednjih škola. Ovo nije konačni broj jer se još trebaju utvrditi potrebe za učenike prvih razreda, kako osnovnih tako i srednjih škola, nakon provedenih upisa. Inače, za provedbu ovog programa iz proračuna PGŽ godišnje se izdvaja oko milijun kuna.