Za katastrofu – spremni

Pokazna vježba županijske Civilne zaštite na poligonu u Šapjanama

Pokazna vježba županijske Civilne zaštite na poligonu u Šapjanama

Pokazna vježba županijske Civilne zaštite na poligonu u Šapjanama