ZA NAJUGROŽENIJE OBITELJI

Do kraja godine u nove bi socijalne stanove u Crikvenici trebali useliti prvi korisnici

Do kraja godine u nove bi socijalne stanove u Crikvenici trebali useliti prvi korisnici

Do
kraja godine u nove bi socijalne stanove u Crikvenici trebali useliti
prvi korisnici