Za predstavu Dame biraju u matuljskom amfiteatru tražilo se mjesto više!

Popularnost predstave dokazuje činjenica kako se izvodi već sedam godina. 

Predstava Dame biraju održana u sklopu Matuljskih ljetnjih večeri privukla je brojnu publiku. Riječ je o humorističkoj predstavi sarajevskog Alteatra. Popularnost predstave dokazuje činjenica kako se izvodi već sedam godina. U matuljskom amfiteatru tražilo se mjesto više. Više u videoprilogu!