ZAŠTO SE RIJEKA TREBA KANDIDIRATI ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE

Rajna Miloš, ravnateljica ustanove Festival Opatija

Rajna Miloš, ravnateljica ustanove Festival Opatija

Rajna Miloš, ravnateljica ustanove Festival Opatija