Završna konferencija projekta Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji

 

Dana 26. rujna 2022.g. održana je završna konferencija za medije projekta „Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji“ u općinskoj vijećnici Matulja. Na konferenciji su predstavnici medija upoznati s projektnim rezultatima u sklopu provedenih projektnih aktivnosti koje su uspješno provedene u partnerstvu s Udrugom umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji.

 

Uspostavom mobilne terenske jedinice kojom se pružala psihosocijalna i psihofizička pomoć osobama starijim od 65 godina oboljelim od bolesti demencije ili u riziku od oboljenja ostvaren je cilj projekta, a dodatno se provedenim projektnim aktivnostima podigla razina javne svijesti o bolesti demencije s naglaskom na Alzheimerovu bolest obzirom na sve veću raširenost ove bolesti među stanovništvom, istaknuo je načelnik Općine Matulji Vedran Kinkela.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 945.380,00 Kn i uspješnom prijavom osigurana su bespovratna sredstva financiranja u 100% iznosu:

-85% sredstava osigurano je iz Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

-15% sredstava osigurano je iz proračuna Republike Hrvatske

 

Voditelj projektnih aktivnosti Teodor Babarović naveo je da su projektne aktivnosti bile podijeljene u tri skupine:

pružanje psihosocijalne podrške

podizanje javne svijesti o bolestima demencije i

aktivnosti prevencije demencije 

 

Provedbom navedenih aktivnosti ostvarili smo sljedeće rezultate na projektu:

 

zaposlen je psiholog u Udruzi umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji koji je pružao psihosocijalnu podršku starijim osobama oboljelim od demencije ili potrebitim starijim osobama koji su u riziku od oboljenja kao i savjetovanje njihovim obiteljima kako bi se lakše prilagodili novonastalim životnim okolnostima koje nosi bolest demencije

 

pohađanje dodatne edukacije zaposlenog psihologa na području rada s osobama oboljelim od demencije kojom su se ojačale kompetencije u području komunikacijskih vještina pri radu s korisnicima ovog projekta

nabavljeno je vozilo za potrebe terenskog rada zaposlenog psihologa koje je omogućilo dolazak kod korisnika i pružanje usluge u domu korisnika čime se ostvarila dodatna kvaliteta usluge jer se potrebiti korisnik nalazi u poznatom okruženju i time se lakše postiže bolji rezultat pružene usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške

27 korisnika bilo je uključeno u projekt kojima je pružena psihosocijalna podrška, a uz korisnike i njihovim obiteljima, skrbnicima, pruženo je psihološko savjetovanje

održana su 4 javna događanja – predavanja na kojima su stručni predavači u području demencije prezentirali i približili teorijsku stranu o demenciji, ali i praktičnu stranu na temelju svakodnevnog iskustva u radu s oboljelim osobama

održano je 110 sati plesnih radionica za umirovljenika te 70 sati jezične radionice učenja engleskog jezika za umirovljenike s ciljem prevencije ili ublažavanja razvoja bolesti demencije kod starijih osoba

izrađena je brošura o Alzheimerovoj demenciji i promotivni materijal namijenjeni široj populaciji s ciljem informiranja javnosti o projektu

Stručna suradnica na projektu Maja Zubac naglasila je da provedbom projekta ovakve vrste želi se dodatno unaprijediti kvaliteta života umirovljenika pružajući nove oblike socijalnih usluga u zajednici u skladu sa potrebama, ublažiti socijalnu isključenost i otuđenost iz društvenog života zajednice pružajući im mogućnost aktivnog uključivanja te informiranja i senzibiliziranja cjelokupne populacije za potrebe starijih i bolesnih osoba.

Na konferenciji za medije sudjelovali su načelnik Općine Matulji, Vedran Kinkela, stručna suradnica na projektu Maja Zubac, predsjednica Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, Sonja Vlah te voditelj projektnih aktivnosti Teodor Babarović.