Zbor toretta

Dječji zbor Torretta velikim je koncertom u Guvernerovoj palači obilježio svojih prvih 10 godina.

Dječji zbor Torretta velikim je koncertom u Guvernerovoj palači obilježio svojih prvih 10 godina.

Dječji zbor Torretta velikim je koncertom u Guvernerovoj palači obilježio svojih prvih 10 godina.