ZDRASTVENA STANICA U DRAŽICAMA

Obnovljena je zdravstvena stanica u Dražicama u kojoj djeluju dvije ordinacije obiteljske medicine te stomatološka, pedijatrijska i patronažna služba.

Obnovljena je zdravstvena stanica u Dražicama u kojoj djeluju dvije ordinacije obiteljske medicine te stomatološka, pedijatrijska i patronažna služba.

Obnovljena
je zdravstvena stanica u Dražicama u kojoj djeluju dvije ordinacije
obiteljske medicine te stomatološka, pedijatrijska i patronažna
služba.