Zeleni val

Građani na Gornjoj Vežici sadili voćke i aromatično bilje u sklopu projekta Jestivi grad

Građani na Gornjoj Vežici sadili voćke i aromatično bilje u sklopu projekta Jestivi grad

Građani
na Gornjoj Vežici sadili voćke i aromatično bilje u sklopu
projekta Jestivi grad