Želim raditi!

Uoči međunarodnog dana osoba s invaliditetom, izložbom Želim raditi poslana poruka o važnosti uključivanja osoba s poteškoćama i invaliditetom u svijet rada.

Senzibilizirati poslodavce na mogućnost rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i osvješćivanje zajednice o prednostima integracije osoba s invaliditetom u sva područja javnog života smisao je izložbe Želim raditi! otvorene danas u Exportdrvu.