ZIMSKI STOŽER

Za dva dana, 15. 11. stupa na snagu Odluka o zimskim dionicama prometovanja, a istovremeno počinje obveza korištenja zimske opreme na automobilima u slučaju snijega.

Za dva dana, 15. 11. stupa na snagu Odluka o zimskim dionicama prometovanja, a istovremeno počinje obveza korištenja zimske opreme na automobilima u slučaju snijega.

Za dva dana, 15. 11. stupa na snagu Odluka o zimskim dionicama prometovanja, a istovremeno počinje obveza korištenja zimske opreme na automobilima u slučaju snijega.