ZNAMEN BAČVARU

Skulptura posvećena svim kastavskim bačvarima izrađene je od jednog komada drveta, a autor joj je Rajko Srok.

Skulptura posvećena svim kastavskim bačvarima izrađene je od jednog komada drveta, a autor joj je Rajko Srok.

Skulptura posvećena svim kastavskim bačvarima izrađene je od jednog komada drveta, a autor joj je Rajko Srok.