Zona miklavija

Poslovna zona u Matuljima polako dobiva buduće obrise. Prve hale mogle bi niknuti već u idućoj godini, a interes je već pokazalo i nekoliko poslovnih subjekata

Poslovna zona u Matuljima polako dobiva buduće obrise. Prve hale mogle bi niknuti već u idućoj godini, a interes je već pokazalo i nekoliko poslovnih subjekata

Poslovna
zona u Matuljima polako dobiva buduće obrise. Prve hale mogle bi
niknuti već u idućoj godini, a interes je već pokazalo i nekoliko
poslovnih subjekata