ZRAČNA LUKA PULA

Do sredine kolovoza prošle godine 40 000 Rusa prošlo je Zračnomlukom Pula. Ove godine ta brojka iznosi 20 000. Taj se manjak nastojinadoknaditi novim linijama, a vesele i dobre najave za rujan i listopad.

Do sredine kolovoza prošle godine 40 000 Rusa prošlo je Zračnomlukom Pula. Ove godine ta brojka iznosi 20 000. Taj se manjak nastojinadoknaditi novim linijama, a vesele i dobre najave za rujan i listopad.

Do sredine kolovoza prošle godine 40 000 Rusa prošlo je Zračnomlukom Pula. Ove godine ta brojka iznosi 20 000. Taj se manjak nastojinadoknaditi novim linijama, a vesele i dobre najave za rujan i listopad.