ZRAČNA MEDICINSKA POTPORA

Vojna helikopterska služba s krčkog aerodroma spašava živote, ovoga ljeta imali su pune ruke posla

Vojna helikopterska služba s krčkog aerodroma spašava živote, ovoga ljeta imali su pune ruke posla

Vojna helikopterska služba s krčkog aerodroma spašava živote, ovoga ljeta imali su pune ruke posla