ŽUC

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 884,29 km, od toga 565,64 km spada u županijske ceste, a 318,65 km u lokalne ceste.

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 884,29 km, od toga 565,64 km spada u županijske ceste, a 318,65 km u lokalne ceste.

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 884,29 km, od toga 565,64 km spada u županijske ceste, a 318,65 km u lokalne ceste.