ŽUC PGŽ – Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske

Tema: Planovi Županijske uprave za ceste za 2021.

GOST: doc.dr.sc.ROBERT MARŠANIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ