ŽUPAN I NOVINARI

Nastup na turističkom sajmu u Stuttgartu, kapitalna ulaganja u škole te razvoj skijališta u Gorskom kotaru, glavne su bile teme redovitog županovog susreta s novinarima.

Nastup na turističkom sajmu u Stuttgartu, kapitalna ulaganja u škole te razvoj skijališta u Gorskom kotaru, glavne su bile teme redovitog županovog susreta s novinarima.

Nastup na turističkom sajmu u Stuttgartu, kapitalna ulaganja u škole te razvoj skijališta u Gorskom kotaru, glavne su bile teme redovitog županovog susreta s novinarima.