Županija financira nabavku novog mamografa Domu zdravlja PGŽ

Domu zdravlja Primorsko-goranske županije odobrena je suglasnost za  nabavu novog digitalnog mamografa s tomosintezom koji omogućuje znatno ranije i kvalitetnije otkrivanje malignih promjena na dojci i minimalno invazivnu dijagnostiku.

press

Domu zdravlja Primorsko-goranske županije odobrena je suglasnost za  nabavu novog digitalnog mamografa s tomosintezom koji omogućuje znatno ranije i kvalitetnije otkrivanje malignih promjena na dojci i minimalno invazivnu dijagnostiku, čime će se smanjiti broj nepotrebnih kirurških zahvata, izvijestila je na današnjem redovnom susretu s novinarima zamjenica župana Marina Medarić. Dodala je da novi uređaj zamjenjuje postojeći u Domu zdravlja u Parku Nikole Hosta na kojem je do sada obavljeno 35.000 mamografskih pregleda kroz 4 godine. Ova nabavka vrijedna 1,87 milijuna kuna u cijelosti će se financirati sredstvima izvornog proračuna PGŽ, naglasila je Medarić. Zamjenica je izvijestila i o drugim odlukama s prošlotjednog Kolegija župana na kojem je odobrena i suglasnost JU „Priroda“ za potpisivanje  ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Zamjenica Medarić, podsjetila je da je JU „Priroda“ 2014., uz podršku PGŽ, preuzela i ponovno uspostavila Centar u Belom gdje je na opremanje i uređenje do sada izdvojeno preko 5 milijuna kuna. Oporavilište, koje se nalazi u sklopu Centra, jedino je registrirano Oporavilište za bjeloglave supove u RH. Ustanova je prijavila projekt u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 – 2020. te je dobila Odluku o financiranju projekta kojom ukupno prihvatljivi troškovi iznose 887.831,51 kunu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za sufinanciranje projektnog prijedloga iznosi 754.656,78 kuna. U okviru projekta planirano je unapređenje postojećih i uspostava novih kapaciteta oporavilišta Beli. Kroz projekt će se u sadašnjem pomoćnom objektu urediti i opremiti manji ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, urediti prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, u okviru projekta nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti.

Zamjenik župana Petar Mamula izvijestio je o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije za provedbu mjere ublažavanja posljedica od COVIDA 19 za stočarske farme na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini. Dodijeljeno je ukupno 400.000 kuna za 10 stočarskih farmi. Istaknuo je da je PGŽ u ovoj godini poljoprivrednicima za ublažavanje Covid krize ukupno izdvojila 1,8 milijuna kuna, a pomoći malom i srednjom gospodarstvu 7,5 milijuna kuna. Zamjenik Mamula izvijestio je također i o prijedlogu vlasničkog razdruživanja s Općinom Ravna Gora nad objektom u kojem se nalazi ambulanta Doma zdravlja. Na taj način Dom zdravlja postao bi vlasnikom 1754  četvorna metra prostora, dok bi ostalih 638 četvornih metara s okolnim zemljištem pripalo Općini. S ovakvim novim vlasničkim odnosom smanjili bi se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja ambulante Doma zdravlja u Ravnoj Gori, rekao je Mamula. 

Pročelnica Melita Raukar najavila je da će  prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za općine i gradove na području Primorsko-goranske županije biti upućen na usvajanje Županijskoj skupštini. Visina pristojbi odredit će se temeljem prikupljenih mišljenja lokalnih turističkih zajednica kojima je to i osnovni izvor prihoda.