ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 890,70 km, od toga 567,70 km spada u županijske ceste, a 323,00 km u lokalne ceste.

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 890,70 km, od toga 567,70 km spada u županijske ceste, a 323,00 km u lokalne ceste.

Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 890,70 km, od toga 567,70 km spada u županijske ceste, a 323,00 km u lokalne ceste.