ŽUPANIJSKE TEME

Gosti ovotjednih Županijskih tema su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Pgž-a Đulija Malatestinić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Pgž-a dr. Davora Vukobrat govore o Zavodu za hitnu medicinu Pgž-a koji je postao ponosni vlasnik certifikata ISO 9001. Riječ je o međunarodnoj normi koja se odnosi na upravljanje kvalitetom. Time je Zavod za hitnu medicinu Pgž-a trenutno jedini županijski zavod za hitnu medicinu u Republici Hrvatskoj koji ima taj certifikat i treća je zdravstvena ustanova kojoj je vlasnik i osnivač Pgž koja je dobila ovaj certifikat. Županijske teme donose i prilog u kojem možete vidjeti kako izgleda radni dan jednog tima hitne medicine, te kako je uopće nastala prva ustanova za hitnu medicinu u Hrvatskoj.

Gosti ovotjednih Županijskih tema su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Pgž-a Đulija Malatestinić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Pgž-a dr. Davora Vukobrat govore o Zavodu za hitnu medicinu Pgž-a koji je postao ponosni vlasnik certifikata ISO 9001. Riječ je o međunarodnoj normi koja se odnosi na upravljanje kvalitetom. Time je Zavod za hitnu medicinu Pgž-a trenutno jedini županijski zavod za hitnu medicinu u Republici Hrvatskoj koji ima taj certifikat i treća je zdravstvena ustanova kojoj je vlasnik i osnivač Pgž koja je dobila ovaj certifikat. Županijske teme donose i prilog u kojem možete vidjeti kako izgleda radni dan jednog tima hitne medicine, te kako je uopće nastala prva ustanova za hitnu medicinu u Hrvatskoj.

Gosti ovotjednih Županijskih tema su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Pgž-a Đulija Malatestinić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Pgž-a dr. Davora Vukobrat govore o Zavodu za hitnu medicinu Pgž-a koji je postao ponosni vlasnik certifikata ISO 9001. Riječ je o međunarodnoj normi koja se odnosi na upravljanje kvalitetom. Time je Zavod za hitnu medicinu Pgž-a trenutno jedini županijski zavod za hitnu medicinu u Republici Hrvatskoj koji ima taj certifikat i treća je zdravstvena ustanova kojoj je vlasnik i osnivač Pgž koja je dobila ovaj certifikat. Županijske teme donose i prilog u kojem možete vidjeti kako izgleda radni dan jednog tima hitne medicine, te kako je uopće nastala prva ustanova za hitnu medicinu u Hrvatskoj.