Županijski vijećnici traže da Primorsko-goranska županija bude cjelovita u jednoj izbornoj jedinici!

Županijska skupština PGŽ podržala je prijedlog da, prilikom izrade novog Zakona o izbornim jedinicama, Primorsko-goranska županija bude cjelovita u jednoj izbornoj jedinici. Zaključak će se dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave i Vladi Republike Hrvatske za potrebe izrade prijedloga novog Zakona o izbornim jedinicama.

U nastavku sjednice Usvojen je prijedlog programa javnih potreba u području tehničke kulture vrijedan 72.300,00 eura kojim će se sufinancirati 55 programa i projekata udruga civilnog društva. Županijska skupština je podržala i Socijalni plan PGŽ za ovu godinu kojeg je predstavio predsjednik Savjeta za socijalnu skrb Nikica Sečen, a definira specifične potrebe razvoja pojedinih institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga za pet prioritetnih skupina, i to za starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju, žrtve obiteljskog nasilja te beskućnike i osobe u siromaštvu.

Županijska skupština je usvojila i odluku kojom se Domu zdravlja PGŽ raspoređuje iznos u visini od 300 tisuća eura u svrhu nabavke mobilnog mamografa kojim se povećava dostupnost ove usluge pacijenticama u Gorskom kotaru te na otocima.