ŽUPNA CRKVA VIŠKOVO

Pred mještanima Općine Viškovo velika je obljetnica. Naime, u nedjelju se slavi 150 godina od posvete crkve svetog Mateja, pod geslom Župa koja okuplja.

Pred mještanima Općine Viškovo velika je obljetnica. Naime, u nedjelju se slavi 150 godina od posvete crkve svetog Mateja, pod geslom Župa koja okuplja.

Pred mještanima Općine Viškovo velika je obljetnica. Naime, u nedjelju se slavi 150 godina od posvete crkve svetog Mateja, pod geslom Župa koja okuplja.