Betlehemsko svjetlo mira stiglo u Rijeku

Betlehemsko svjetlo mira stiglo je u Rijeku. U katedralu sv. Vida unijeli su ga katolički skauti koji su ga donijeli iz Beča.

Betlehemsko svjetlo jedino je svjetlo, odnosno vatra koja smije gorjeti u avionu.

Obilježeno je i 20. godina održavanja Smotre dječjih župnih zborova, koji su zajedno s riječkim nadbiskupom u katedrali dočekali Betlehemsko svjetlo.