Rijeka zdravlja- Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC-a Rijeka