Marko Perić novi je dekan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Na 44. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marko Perić izabran je za novog Dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Marko Perić je izabran za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2026. godine.

foto: Facebook