Komadina o inauguraciji

Govor nove predsjednice bio je dobar, svečanost korektna no zviždanje je bilo sramotno, poručio Zlatko Komadina

Govor nove predsjednice bio je dobar, svečanost korektna no zviždanje je bilo sramotno, poručio Zlatko Komadina

Govor nove predsjednice bio je dobar, svečanost korektna no zviždanje je bilo sramotno, poručio Zlatko Komadina