TRAŽI SE 2000 VOLONTERA

Na Europskim sveučilišnim igrama u Rijeci će boraviti 1500 studenata sa 200 različitih europskih sveučilišta

Na Europskim sveučilišnim igrama u Rijeci će boraviti 1500 studenata sa 200 različitih europskih sveučilišta

Na Europskim sveučilišnim igrama u Rijeci će boraviti 1500 studenata sa 200 različitih europskih sveučilišta